top of page

Doelstellingen

In 2002 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek dat Elaine Aron een paar jaar eerder publiceerde over hoogsensitieve personen. 

Het was een eye opener voor velen. Het kon niet uitblijven: het vervolg over hoogsensitieve kinderen werd gepubliceerd in 2002 in de VS en in 2004 in Nederland. Dit boek is steeds uitgangspunt geweest voor de trainingen die Sensikidsopleidingen geeft en dit zal zo blijven. 

Aron beschreef de kinderen op een liefdevolle wijze. Ze had in haar eigen praktijk als psychologe ontdekt dat gevoelige volwassenen vaak hun talenten niet konden benutten als ze niet waren erkend in hun gevoeligheid. Ze deed onderzoek naar de reden. Ze kwam tot de slotsom dat veel van haar cliënten hoogsensitief waren, anders dachten en de wereld anders dan anderen bekeken. Wanneer hoogsensitieve volwassenen in een liefdevolle omgeving waren opgegroeid hadden ze weinig problemen. Anders werd het wanneer dit niet geval was: de kinderen die niet werden erkend in hun sensitiviteit ontwikkelden bijna allemaal psychische klachten die pas op volwassen leeftijd zichtbaar werden.

 

Dit was de reden dat Sensikidsopleidingen vanaf 2009 (voorheen Platform Wijze Ouders) een veilige ruimte wilde creëeren voor hoogsensitieve kinderen door workshops en trainingen te geven. Als ouders en leerkrachten meer weten over deze karaktereigenschap, kunnen ze de kinderen beter begeleiden. 

Platform Sensikids gaat uit van de talenten van de kinderen en wil ze liever niet categoriseren. Maar door de kinderen hoogsensitief te noemen, krijgen ze wellicht wel de begeleiding die bij hen past. Bovendien geeft het aan dat onder het gedrag van de kinderen de diepgaande verwerking van informatie ligt.

Elaine Aron beschreef in haar boek over de kinderen de volgende thema's:

  1. Wat is hoogsensitiviteit? Later omschreef ze dit in publicaties als DOES

  2. Het temperament van de kinderen in combinatie met prikkelverwerking. De nadruk lag vooral op het introverte kind.

  3. De verdeling van de groep kinderen in 70% introvert: Pauze-to-check kinderen en 30% extravert: Eropaf kinderen.

  4. De verschillende gevoeligheden die kinderen kunnen laten zien: ze bespreekt een aantal kinderen die allen een andere gevoeligheid tonen. Haar beschrijvingen zijn verwant aan de theorie van Dabrowksi (je vindt hierover een aparte lesbrief pagina). 

  5. Hoe ouders handiger kunnen reageren als hun temperament afwijkt van dat van hun kind zodat ze een veilige ruimte kunnen creëeren. 

Deze thema's zullen we in de trainingsdagen uitwerken zodat je als onderwijscoach leerkrachten goed kunt informeren over hoogsensitiviteit.

Kijk hier naar het interview dat Annelyn de Boer met haar had in 2015 tijdens het HSP congres in Brussel.

Ga naar de pagina over DOES  

bottom of page