Webinar 'Meer energie voor sensitieve leerkrachten'

 

Inleidende informatie over hoogsensitief zijn

  • De doelstelling van deze pagina is dat we -voor we gaan oefenen- een beeld krijgen over wat hoogsensitiviteit kan zijn.

  • Daarnaast dat we begrijpen dat vermoeidheid en overprikkeling op de loer liggen als men sensitief tot hoogsensitief is. 

  • Vervolgens is het goed om te beseffen dat de informatie die tijdens het webinar "Meer energie voor leerkrachten' wordt verkregen, geschikt is voor iedereen. Allemaal hebben we immers te maken met een wereld waarin meer en meer prikkels worden prijsgegeven. Emoties zijn een grote rol gaan spelen in de overdracht van informatie. De informatie op deze pagina's is echter wel specifiek geschreven voor hoogsensitieve personen (HSP's). De gevoelige taal zal door hen dan ook snel worden begrepen. Daarnaast kan de informatie anderen helpen de HSP beter te begrijpen. 

20% van de volwassenen en kinderen is volgens onderzoek van Elaine Aron hoogsensitief.

De consequentie hiervan is dat ook leerkrachten hoogsensitief kunnen zijn, en misschien zelfs vaker dan gemiddeld omdat we weten dat hoogsensitieve personen met een gevoelige aard vaak een beroep kiezen waarin ze anderen kunnen helpen: verzorgende beroepen staan mogelijk om deze reden bovenaan de lijst. 

In jouw groep zul je als leerkracht ook hoogsensitieve kinderen (HSK's) aantreffen. 

Aron heeft over de kinderen gezegd: HET hoogsensitieve kind bestaat niet.

In haar boek 'Het hoogsensitieve kind' stelt ze dan ook meerdere kinderen voor met allen hun eigen temperament en gevoeligheden. Afstemming op het kind zelf en dus niet in de eerste plaats op de beschrijving van hoogsensitiviteit is dan ook van groot belang. 

70% van de HSP's en HSK's is behoedzaam en soms of vaker prikkelmijdend.

30% is juist onderzoekend en soms of vaker prikkelzoekend.

 

  • Gedrag drukt iets uit. Afhankelijk van het temperament zal een stilgevoelige persoon opvallen door behoedzaam en vermijdend gedrag en een  drukgevoelige persoon opvallen door onderzoekend en expressief gedrag. 

  • Een lijst met vragen vind je hier:

 

Voor de laatste groep is er ook een test beschikbaar op de pagina van Elaine Aron:

 

Het landelijk instituut voor hoogsensitieve kinderen (LiHSK) noemt deze twee uitingen graag: stilgevoelig of drukgevoelig.

Waaraan herkennen we hoogsensitiviteit?

Bij Sensikidsopleidingen is het uitgangspunt over hoogsensitiviteit:

DOES

Dit acroniem is door Aron gebruikt om de karaktereigenschap die hoogsensitiviteit in feite is begrijpelijk te maken voor derden. 

De term stuitte aanvankelijk op veel weerstand en omdat veel therapeuten met een spirituele achtergrond er hun eigen visie aan vastklonken, heeft ze moeten zoeken naar een voor ieder aanvaardbaar begrip. Dat is DOES zeker.

Het staat voor:

Diepgaande verwerking van informatie

Overstimulatie

Emotionele intensiteit

Sensitieve sensorische verwerking (van prikkels)

In de brochure die je hier vindt lees je er meer over.

Nu we weten wat hoogsensitiviteit kan betekenen voor volwassenen en kinderen (en tamelijk veel leerkrachten en leerlingen) voegen we er nog een paar belangrijke punten aan toe:

  • Allereerst: HSP/HSK hebben niet een gebrek aan bepaalde vaardigheden.

Eerder is het zo dat ze iets juist te veel van het goede kunnen inzetten waardoor ze zichzelf (en anderen) soms in de weg zitten. Ze zetten gewoonlijk erg veel energie in om een situatie met collega's of medeleerlingen te verbeteren, anderen te helpen of om hun huiswerk te plannen, en hun werk goed af te leveren. Ze raken soms te sterk verbonden met situaties en gebeurtenissen. 

  • HSP's en HSK's zijn gevoeliger voor afwijzing dan gemiddeld anderen.

Dit heeft te maken met de diepgaande verwerking van allerlei subtiele signalen die heel snel een onveilig gevoel kunnen opleveren. Een gezichtsuitdrukking die niet goed wordt begrepen of waar te lang over wordt nagedacht, harde taal, bestraffen ... het gevoelige zenuwstelsel zorgt voor een zeer snelle reactie van het stress systeem in dit soort gevallen. Het is jammer dat om deze reden gevoelige volwassenen en kinderen vaak 'overgevoelig' worden genoemd. 

Het zou fijner zijn als zij leren om achteruitgang op tijd leren te herkennen zodat ze bewuster en assertiever kunnen reageren op bepaalde situaties. 

Om deze reden floreren HSP's en HSK's over het algemeen in een vriendelijke en positieve omgeving.

  • HSP's en HSK's reageren vaak rechtvaardig en eerlijk in sociale en emotionele situaties.

Als men zich houdt aan wederzijds gemaakte afspraken zullen ze meewerken en de flow volgen. Is er echter sprake van onrechtvaardigheid, dan zal de HSP/HSK diep willen ingaan op een gebeurtenis en er sterk mee verbonden raken. Het drukgevoelige HSK kan zelfs een conflict aangaan met de ouder of leerkracht als er iets onrechtvaardigs gebeurt, net als de HSP. Ze zullen de onrechtvaardigheid aan de kaak willen stellen, of er op zijn minst van wakker liggen.

  • HSP/HSK met een gevoelige aard zijn vaker dan gemiddeld empatisch.

Hun vermogen zich voor te stellen hoe anderen zich voelen, en het soms echt zelf te kunnen voelen valt op. 

Dit heeft te maken met hun spiegelend vermogen.

Als je een groot empatisch vermogen hebt en jezelf te weinig begrenst kun je op den duur moe en geïrriteerd raken. Vooral in situaties waarin hun verzorgend vermogen wordt aangesproken zullen HSP/HSK diep willen ingaan op wat er gebeurt en pro-actief willen reageren.

Leren loslaten en de dingen bij de ander houden zijn dan ook de 'tover'woorden in dit webinar.

Informatie over spiegelen vind je op de volgende pagina. 

Open Handen