Privacy

verklaring

Neem contact op:

Tel: 06-11121124

Email: sensikids@hotmail.com

Sensikidsopleidingen is sinds 2009 een initiatief van Praktijk Wijze Ouders, Kanaaldijk 88, 1831 GB, Koedijk

v/h www.wijzemoeders.nu

www.hskids.nl

KvK nr: 37155667

Ik ben Oké! cursus 

 

Op deze pagina praat ik je bij over de werkwijze van de Ik ben Oké! cursus.

Deze cursus is de eerste waarmee je gaat werken in de korte beroepsopleiding.

De bedoeling is dat je met een oefencliëntje een of twee sessies doorneemt, zodat je er ervaring mee krijgt.

Achtereenvolgens vind je:

De doelstelling

De werkwijze

De digitale werkvormen

Ik wens je veel plezier! 

De doelstelling van deze cursus

Deze cursus is bedoeld voor kinderen van zeven tot en met negen jaar.

Niet alleen hoogsensitieve kinderen hebben er baat bij, alle kinderen kunnen er mee worden geholpen.

Voor jongere kinderen is er de Ik voel me oké! cursus.

 

Het kind komt zeven keer naar je toe om de cursus te volgen.

Elke keer spiegel je terug wat jullie de vorige keer deden, herhaal je de ontspanningsoefeningen en geef je ruimte om vragen te stellen.

Gedurende de zeven bijeenkomsten bouwt het kind iets in zichzelf op: eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in de omgeving en gebeurtenissen. Bij het ene kind zal dit sneller gaan dan bij het andere kind. Soms komt wat jullie samen er pas veel later uit. Of is een tijdje onzichtbaar wat het kind doet met wat je aanreikt. Ontwikkel hierin vertrouwen en bespreek dit ook duidelijk met de ouders. Het is de bedoeling dat beide ouders het intakeformulier tekenen. Ze moeten het er beiden mee eens zijn dat je de cursus gaat aanbieden. Zeker bij gescheiden ouders die slecht contact met elkaar hebben is dit van belang.

De cursus is bedoeld als steuntje in de rug. Dit geldt voor alle Sensikidscursussen overigens.

Je biedt dus geen therapeutische ondersteuning. Toch kunnen ook kinderen met ADHD, autisme en andere problemen baat hebben bij de cursus, omdat eigenlijk alles wat helpend is aan de orde komt: positief denken, stressreductie, emotieregulering en herkenning van het eigen gedrag en karakter.

De cursus is daarnaast gebaseerd op DOES. 

Er wordt gewerkt met het voorlezen van verhalen. Deze verhalen gaan over andere kinderen, waardoor het deelnemende kind niet het gevoel heeft dat hij of zij zelf moet veranderen. Toch krijgen ze vaak zoveel herkenning door de verhalen dat ze hun eigen gedrag en reacties op gebeurtenissen zelf kunnen leren ombuigen. De verhalen creëren dus de juiste afstand en helpen daardoor heel goed. 

Wat leren de kinderen die met jou de cursus gaan doen?

Ze leren stress te herkennen en er op te reageren.

Ze leren emoties herkennen en er mee om te gaan.

Ze leren positieve gedachten te verzinnen.

Ze leren handige oplossingen te verzinnen.

Ze leren hun plekje beter in te nemen, onder andere met behulp van de Energy Switch.

Ze leren hun hoofd op te ruimen met de zintuigenboom.

Ze leren hun eigen kwaliteiten al meer kennen.

De ouders

Door met de kinderen te werken, werk je ook met de ouders. Vraag aan de ouders met hun kind het verhaal nog eens te lezen, de kaartspelletjes te doen en de ontspanningsoefening samen te doen.

Het kind leert van alles op speelse wijze, vaak hebben de cursisten zelfs niet in de gaten dat ze iets leren. 

 

Mocht een cursist liever niet oefenen thuis, dan kan dit verschillende redenen hebben:

De ouders willen te graag dat het kind verandert.

Het kind is bang om fouten te maken.

Mijn advies is aan de ouders: laat het kind dan liever met rust. het zal zelf keuzes maken om oplossingen uit de cursus te gebruiken, zeker als het merkt dat de oefeningen hem/haar helpen.  

Het kind geef ik het advies om positieve gedachten te verzinnen in het geval van faalangst.

Daarnaast stel ik vragen als het moment geschikt is (dus liever niet op het moment zelf, juist op andere momenten kun je nieuwe ideetjes succesvol aanreiken): heb je al eens eerder meegemaakt dat je iets fout deed? Was dat heel erg? Heb je ooit ergens gehoord dat je geen fouten mag maken? Klopt het dat je altijd foutloos moet werken? Word je er rustig van als je zo je best doet om geen fouten te maken? 

Bedenk ook dat kinderen soms bang zijn om de liefde en aandacht van de ouder te verliezen als het fouten maakt. Dit is een kinderlijke en magische angst en is voorbijgaand, mits de ouders een veilige bedding bieden aan hun kind.

Je kunt de betrokkenheid van de ouders bij de cursus overigens makkelijk checken: na de eerste bijeenkomst is het de bedoeling dat de deelnemers foto's zoeken van mensen met een blije, boze, verdrietige of bange uitdrukking op hun gezicht. Meestal heeft het kind de tweede bijeenkomst de foto's bij zich, soms zelfs al verwerkt in een collage, echter een enkele keer heeft het kind niets meegenomen. Het gezin heeft het meestal te druk gehad blijkt dan uit navraag.

Neem de ouders in dit geval even apart en vraag hem de map van het kind door te nemen en de nieuwsbrief te lezen zodat ze kunnen oefenen. Je kunt vragen of ze de volgende keer foto's meenemen. 

De werkwijze

Je geeft het kind een eigen mapje mee waar alles in gaat wat het maakt en waarin de kaartspelletjes worden bewaard.

Achterin hou je ruimte voor informatie aan de ouders, de nieuwsbrieven en eventueel de factuur.

Leg mandala kleurplaten neer, kleine spelletjes en een leuk spel dat kort duurt om eventueel mee te eindigen.

Verder heb je materialen nodig als gekleurd papier, lijm en een schaar en stiften.

Kijk hier naar de pdf van de werkwijze

In je lesbriefmap vind je de werkwijze uitgebreid uitgeschreven.

In de cursus werken we met de begrippen O jee! en Oké!

O jee! kan ook worden vertaald naar O nee! (soms vinden ouders het woord O jee! verwijzen naar Jezus Christus en willen ze dat niet)

Het begrip aura wordt ook niet altijd gewaardeerd, je gebruikt dan misschien liever de begrippen 'persoonlijke of eigen ruimte', 'aandachtscirkel' of 'omgevingszintuig'.

Het begrip energie kun je desgewenst vertalen naar gedachten en gevoelens die worden uitgezonden.

Het is belangrijk dat je je goed afstemt op het kind tegenover je. 

Maak vooral gebruik van de Sensikids protocollen om je afstemming te vergroten.

Copyright en beeldrecht

 

Op deze pagina vind je de werkvormen die je kunt downloaden om met de kinderen te werken. Tevens kun je de nieuwsbrieven voor de ouders downloaden. 

Op alle werkvormen, werkboeken en geschreven teksten rust copy- en beeldrecht. Het is dus niet toegestaan om de digitale werkvormen en nieuwsbrieven te delen met derden. Je mag ze alleen gebruiken bij het werken met je cliëntje en de ouders. Ook is het niet toegestaan om onze Sensikidscursussen te leren geven aan andere professionals. Dit is de taak van Sensikidsopleidingen.

De werkboeken kun je met korting bestellen via www.uitgeverijdeliefde.nl 

Je kortingscode is: Platform Sensikids

Bij het bestelde werkboek ontvang je ene diploma dat je aan je cliëntje kunt geven na afloop.

Downloads

De werkvormen

De posters A4

Kikker in de vijverspel

De nieuwsbrieven voor ouders

Het intake formulier

Een voorbeeld van het verslag dat je aan ouders kunt geven

De zintuigenboom (vier delen in pdf)

1

2

3

4

Kaartjes kwaliteiten voor groep 3 kinderen

Ga naar de pagina waarop je de opdrachten behorend bij deze korte opleiding kunt vinden

Ga naar de pagina Opdrachten basisopleiding