top of page

Over de cursus Ik doe het anders en welke middelen je gebruikt ter ondersteuning

Welkom op de pagina met lesbrieven, video's en documenten die het lesblok over de Sensikidscursus Ik doe het anders en dat is oké! ondersteunen.

Het werkboek Ik doe het anders is bedoeld voor kinderen vanaf negen jaar.

De eerste drie hoofdstukken zijn vrijwel hetzelfde als in het Ik ben Oké! werkboek. Er zijn echter wel extra werkvormen toegevoegd.

Een belangrijke reden om dit werkboek vorm te geven was tevens om hoogsensitieve kinderen vanaf negen tegemoet te komen: de tekeningen in het boek zijn minder ‘kinderachtig’ en er wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Als kinderen anderen en zichzelf beter kunnen ‘lezen’ wordt het innemen van hun plek in de groep eenvoudiger voor ze. De verhalen kunnen daar erg bij helpen.

Soms komen kinderen naar je voor begeleiding die al bekend staan met een diagnose als ASS of ADD/ADHD. Zij kunnen baat hebben bij deze Sensikids cursus. 

Ook kinderen die bekend zijn als beelddenker vinden deze cursus leuk om te doen.

Daarnaast komen de sociale vaardigheden aan bod in deze cursus. En dat is helemaal oké!

Achtereenvolgens vind je de volgende onderwerpen (klik steeds op een linkje om de ondersteunende informatie te kunnen lezen). 

  1. Doelstellingen Sensikids cursus Ik doe het anders en dat is oké!

  2. De presentatie over de werkwijze van de cursus

  3. Visuele ondersteuning en sociale verhalen en stripverhalen.

  4. Evaluatie: terugspiegelen en oefenen en herhalen. 

  5. Sociale vaardigheden.

  6. Het verhaal Dolfijnen, adelaar en eenhoorn om uit te printen

 

 

Terugspiegelen

 

Er zijn geen nieuwsbrieven voor deze cursus. Wel wordt samen met je cliëntje een evaluatieformulier ingevuld en getekend dat e de ouders ook inzien. Zorg ervoor dat de ouders actief betrokken zijn bij hun kind en nodig ze uit voor een adviessessie. In deze sessie kun je tips geven over positieve bevestiging, communicatie en een probleemoplossend gesprek met ze voeren.  Je kunt alle werkvormen gebruiken die in het Ik ben Oké! werkboek worden gebruikt. Je kunt ook met de ouders de werkvormen doornemen zodat oefenen voorhen makkelijker wordt thuis. 

Spelmaterialen en visuele ondersteuning

 

Voor deze cursus is het fijn als je diverse spelmaterialen tot je beschikking hebt zodat je werken kunt afwisselen met spel en beweging.

In de module tijdens de opleiding worden daarvoor suggesties gegeven.

Daarnaast is het erg belangrijk dat je visuele ondersteuning biedt. 

Tekenen maakt een belangrijk onderdeel uit in het samenwerken. Sensitieve kinderen denken vaak dat ze niet kunnen tekenen. Vaak denken de coaches dat ook eerlijk gezegd. 

Daarom doen we daar ook suggesties voor in deze lesbrief.

Kijk naar de video's over het maken van tekeningen en ervaar zelf hoe makkelijk je beelden gecombineerd met taal onthoudt.

Graham Shaw geeft een mooie TED presentatie hierover.

Stripverhalen maken (liefst samen met het kind dat tegenover je zit) kan zeer ondersteunend zijn. 

In de video's hieronder zie je hoe dat kan worden ingezet. Het eerste filmpje is een introductie over probleemoplossend tekenen. In een goed en helpend stripverhaal zit altijd een kop, eenmidden en een staart. de kop staat voor het probleem, het midden voor nadenken over het probleem, of wat er werd gedacht door de betrokkenen, de staart geeft de oplossing (hoe ga ik het voortaan doen?).

Sociale vaardigheden

Sociaal? Vaardig! is een boek van Steven Pont, ontwikklingspsycholoog.

In de linkjes hierboven vind je een uittreksel van het boek met deze titel. In het werkboek Ik doe het anders, is zoals gezegd veel aandacht voor het beter herkennen van sociale situaties of handiger worden in situaties.  

Geef ook aandacht aan het volgende als je werkt met deze kinderen:

Zelfbouwinterventies zijn richtlijnen voor ingrepen die de opvoeders zelf kunnen bedenken. Enkele voorwaarden bij het uitwerken van een zelfbouwinterventies:

  • Zorg dat de interventie aantrekkelijk is, want dan wil het kind eerder meewerken.

  • Doe als opvoeder zelf mee.

  • Laat de interventie niet te lang duren en zorg voor een duidelijk einde.

Maak oefenen en herhalen leuk en makkelijker!

 

Terugspiegelen van wat werd geleerd is belangrijk.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen herhalen en oefenen om nog meer zin te geven aan wat ze leerden. Bespreek daarom met kind en ouders na afloop het evaluatieformulier dat jullie samen invulden en vraag aan de ouders om mee te doen om een succes te maken van jullie samenwerking.

Zoals je ziet kan heel specifiek worden aangegeven wanneer, waar en met wie wordt geoefend.

Download dus het evaluatieformulier en gebruik het bij elke bijeenkomst

Visuele ondersteuning met foto's en video's

Op internet kun je veel foto's vinden van kinderen in sociale situaties. Deze kun je downloaden om te gebruiken als visuele ondersteuning. Het is ook leuk om naar video's te kijken met het kind dat naar je toekomt. Wij vonden leuke video's over sociale vaardigheden. De video hieronder gaat over zelfvertrouwen.

Heb je nog vragen? Mail naar wijzeouders@hotmail.com

Veel plezier! 

Ga terug naar de pagina over beelddenken

Ga naar de pagina Tips voor ouders

bottom of page