top of page

DOES

Om hoogsensitieve kinderen te begrijpen is door Aron een Acroniem bedacht: DOES. Het staat voor:

  1. Diepgaande verwerking 

  2. Overstimulatie

  3. Emotionele intensiteit

  4. Sensitieve sensorische verwerking  

In de video op de vorige pagina kon je haar horen vertellen over de reden om de kinderen te labelen als hoogsensitief, ze wil eigenlijk alleen maar preciezer zijn, zodat de kinderen de meest passende ondersteuning kunnen krijgen. Het omschrijven van de hierboven aspecten helpen daar bij. 

De diepgaande verwerking betreft de werking van de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat de hersenen van hoogsensitieve volwassenen en kinderen (HSP en HSK) echt anders werken dan bij niet HSP en HSK.

Bij het verwerken van prikkels is geen filter actief en alle prikkels komen tegelijk binnen. De hersenen moeten snel en associatief werken om de prikkels te kunnen gebruiken. 

Overstimulatie is het effect als er geen hersteltijd is na een overload aan prikkels en een kind in de situatie moet blijven. Er kan sprake zijn van kortdurende stress en onveiligheid, het vecht en vluchtsysteem slaat aan. Bij een normale portie prikkels is er aan het eind van de dag gelegenheid om bij te komen. Ontspanning en goede nachtrust kunnen het stress systeem resetten. Is hier onvoldoende van aanwezig dan kan langdurige overprikkeling ontstaan. Annek Tol spak over de cirkel van overprikkeling, een model dat losjes was gebaseerd op de stressladder die we hanteren in de Sensikids cursussen. 

Emotionele intensiteit kan voorkomen. Boosheid of verdriet zijn veel voorkomend bij hoogsensitieve kinderen. Maar ook angst kan opspelen, in het interview met Annelyn spreekt Elaine Aron over de toename hiervan en de wens dat we de kinderen in hun eigen tempo ervaringen laten hebben zodat ze alles op een veilige manier hebben mogen meemaken. Dit is volgens haar geen betutteling of overbescherming. Hoogsensitieve kinderen zijn nu eenmaal gevoeliger voor negatieve informatie en daar worden we tegenwoordig volop mee geconfronteerd. De erkenning hiervan is belangrijk. In de lesbrief Omgaan met emoties gaan we hier dieper op in.

Sensitivieve sensorische verwerking betekent dat het hele lichaam is ingesteld om de wereld te ervaren. Alle prikkels zijn zintuigelijk en hoogsensitieve kinderen ervaren deze prikkels intenser. In de lesbrief Prikkelverwerking gaan we daar dieper op in. 

Maar laten we beginnen bij het begin en ons opnieuw verdiepen in het thema hoogsensitiviteit. 

                 

 

               Lees hieronder op je gemak de lesbrieven over hoogsensitiviteit (klik op de titel)

  1. Bronnen en inleiding

  2. Hoe herkennen we het hoogsensitieve kind?

  3. Begeleiding van HSK 

  4. Elke van Hoof over hoogsensitiviteit

  5. Lees de presentatie over Hoogsensitiviteit van de eerste studiedag hier terug

Studietip: Maak een mindmap of Power Point naar aanleiding van de lesbrief 'Begeleiding van HSK'. 

Kijk naar de video over een Vlaams hoogsensitief meisje. Deze video kun je ook tonen aan collega's. Er is nog geen video over het hoogstimulatieve kind.

Ga naar de volgende pagina over Temperament

Ga terug naar de pagina Doelstellingen

bottom of page