top of page

Tips voor de leerkracht

De leerkracht zal mogelijk een 'recept' aan jou vragen hoe om te gaan met de HSK in de groep. 

Gewend als we zijn geraakt aan het stellen van diagnoses en de richtlijnen qua behandeling die daar bij horen, zijn we zelf misschien ook geneigd om een lijstje te maken en dat te overhandigen. 

Maar we weten inmiddels dat HET hoogsensitieve kind niet bestaat.

Het kind kan in tijden van stress opvallen qua gedrag. Het kan extra beweeglijk zijn, of juist dromerig, intens emotioneel reageren, zich juist willen verliezen in feiten en kennis, of extra last hebben van zintuigelijk overprikkeling. En soms kan het meerdere van deze aspecten tegelijk laten zien.

 

De leerkracht en ouders zijn verantwoordelijk

Allereerst is het belangrijk dat je samen met de ouders en leerkracht vaststelt of er sprake kan zijn van hoogsensitiviteit door de vragenlijst in te vullen samen. En dat je de afspraak maakt dat niet het kind vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het reguleren van overprikkeling en stress, maar dat de omgeving er voor zal zorgen dat het kind zich veilig kan voelen. 

Probeer dus een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de leerkracht (die mogelijk zelf niet hoogsensitief is en weinig kennis heeft) en de ouder

 

Afstemming op het individuele kind

Het is dus belangrijk dat de leerkracht samen met jou bekijkt wat het kind aan jullie laat zien en hoe je er op kunt reageren. Je kunt al veel tips halen uit het aanvullende document over de vijf verschillende overgevoeligheden van Dabrwoski

In de lesbrief  over de begeleiding van het HSK vind je al veel tips.

Idem dito in de lesbrief over de twee types hoogsensitiviteit

Het allerbelangrijkste is dat de omgeving van het HSK de karaktereigenschap erkent als iets moois. 

En dat de intens emotionele reacties niet alleen worden gezien als lastig.

Dat beweeglijkheid hoort bij kinderen.

Dat de introverte en extraverte HSK's net als alle andere kinderen soms herhaling en oefening nodig hebben, en soms juist verrijking van lesstof. 

Uitdaging is belangrijk

Daarnaast is het erg van belang dat juist de groep introverte HSK's wordt uitgedaagd.

Door in beweging te zijn en creatief te mogen denken, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en ze uitdagende vragen te stellen en te laten samenwerken met andere kinderen, zal dit positieve invloed hebben op hun alertheid.

Deze kinderen hebben een gedragsremmend systeem in de hersenen.

Als ze onvoldoende worden uitgedaagd zullen ze stiller en stiller worden. Trancegevoelig als ze zijn zullen ze vaak overkomen als verlegen en dromerige kinderen.  

Terwijl de diepgaande cognitieve verwerking van informatie er aan ten grondslag ligt.

In de brochure die we maken naar aanleiding van deze training kunnen we handige tips vermelden.

De tweede studiedag buigen we ons daar samen over. 

Hieronder al wat tips:

 

De hoogsensitieve leerling kan prima functioneren in de klas als hij/zij:

 

 • Mag terugspiegelen (terugblikken) waar de lesstof over ging, zowel dagelijks als periodiek. Een terugblik geeft meer betekenis aan wat werd geleerd. Deze kinderen reflecteren graag op gebeurtenissen en terugspiegelen kan hen helpen. Het zorgt ook voor een minder druk hoofd.

 • Weet wat het moet doen, dus de opdracht goed heeft begrepen en vragen mag stellen over de werkwijze en het doel.

 • Voortbouwt op wat het al weet. Check dus of de stof voldoende wordt beheerst voor een nieuwe stap wordt gezet 

 • Het kan terugkoppelen tijdens de les. 

 • Soms is voorbereiding op de les nodig (pre-teaching).

 • Voldoende tijd en rust krijgt om te oefenen/te verdiepen of indien nodig verrijking van de lesstof aangeboden krijgt.

 • Afwisselend zelfstandig en samen mag werken.

 

 • De leerkracht weet dat bij deze leerling kijken voor luisteren gaat (en er dus voor zorgt dat de HSK zicht heeft op de leerkracht tijdens instructies).

 • Visuele ondersteuning moet passend is zijn en niet te veel afleidt.

 • Het kind mag kijken naar wat er gebeurt in de klas (zet de leerling dus op een plek van waaruit er goed zicht is op het groepsgebeuren).

 

 • Er rekening wordt gehouden met een mogelijke intense emotionele reactie op gebeurtenissen (het nieuws of gebeurtenissen met personen), maar ook op filmbeelden en andere visuele ondersteuning.

 • Er rekening wordt gehouden met overstimulatie en het HSK voldoende hersteltijd krijgt bij overstimulatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan het blauwe licht van het digibord, felle zon die naar binnen schijnt, een verwarming die te hoog staat, de geur van natte jassen of lichaamsgeuren en de felle lampen van tegenwoordig die ook warmte afgeven).

 • Er rekening wordt gehouden met de diepgaande cognitieve verwerking van lesstof en gebeurtenissen in de klas. Als het kind te lang doordenkt voor het kan antwoorden heeft dit meestal niet te maken met het niet weten van het antwoord, maar mogelijk met het associatieve en sensitieve denken. Geef het kind dus iets meer tijd. 

 

 • Er af en toe verbinding wordt gezocht: een knipoogje, een schouderklopje.

 • Een vriendelijke terechtwijzing krijgt i.p.v. straf.

 • Apart wordt genomen als er iets moet worden besproken (dus niet in de groep)

 • Er rekening wordt gehouden met de gevoeligheid voor afwijzing, benader deze kinderen dus altijd vriendelijk en open (glimlach veel) en laat zien hoe je je voelt.

 • Voldoende tijd krijgt om te wennen als er wordt gewerkt in wisselende of tijdelijke groepen.

 

Dit was de laatste lesbrief voor de training onderwijscoaching.

bottom of page