top of page

Het verklaringsmodel als onderbouwing voor gedragsuitingen en concentratiemoeilijkheden

Het doel van deze lesbrief is dat je meer leest over het kunnen verklaren van gedrag of concentratieproblemen.

Nu we weten dat de HSK's veel meer dan gemiddeld te maken hebben met overprikkeling en stress (hoge alertheid) en dat dit in hun gedrag zichtbaar wordt door stil en teruggetrokken of juist druk te worden, kan het goed zijn om eens te kijken naar hoe we gedrag en allerlei problemen ook kunnen bekijken. 

Veel HSK's krijgen de diagnoses ADHD, ADD of autisme mee. 

Soms hebben zij hier echt mee te maken. Maar vaker is er het gebrek aan kennis over hoogsensitiviteit dat er voor zorgt dat ze deze labels meekrijgen. 

Als een HSK bijvoorbeeld wordt behandeld volgens de richtlijnen voor behandeling van ADHD is het mogelijk dat ze zich alleen maar slechter gaan voelen. Zowel Annek Tol als Van Hoof spreken hierover in hun publicaties. Een juiste afstemming helpt goed en het is inmiddels bekend dat juist HSP's en HSK's goed reageren op coaching en begeleiding. Van Hoof zegt daarover zelfs dat ze daar beter in scoren.  

Annek Tol schreef om deze reden het boek Hoogsensitiviteit voor professionals en nam steeds de overprikkeling en stress, maar ook de diepgaande cognitieve verwerking van informatie, als uitgangspunt om psychische en fysieke klachten van volwassen HSP's te verklaren.  

Als volwassen HSP's begrijpen waarom ze reageren zoals ze reageren, en weten dat meer hersteltijd nodig is na overprikkeling, kunnen ze hun karaktereigenschap eindelijk gaan inzetten.

Wat voor volwassenen geldt, gaat ook op voor kinderen. Aron zegt echter in het belangrijke interview dat je bekeek, dat de kinderen niet perse hoeven te weten dat ze hoogsensitief zijn, het is vooral belangrijk dat de omgeving het weet en er op kan anticiperen

Nu we lazen op de lesbriefpagina Wetenschap dat kinderen zich op individuele wijze ontwikkelen is het belangrijk dat we het verklaringsmodel kunnen inzetten als we hun gedrag willen kunnen begrijpen.

 

Lees de lesbrief over het Verklaringsmodel hier.

Of bekijk de pdf van de presentatie hier

Als je meer wilt lezen over reflexen en de eventuele leerproblemen die voortkomen uit niet goed geintegreerde reflexen: Kijk hier http://www.inpp.nl/reflexen/

Lees hier het schema over de ontwikkeling die kinderen maken gedurende de schooltijd.

Het is belangrijk dat kinderen worden doorverwezen als ze langere tijd concentratie problemen hebben of stress gerelateerde klachten ontwikkelen. In de lesbrief Verklaringsmodel kun je meer lezen.

Ga terug naar de pagina over Stress en prikkelverwerking

Ga naar de pagina over de Sensikidsprotocollen

bottom of page