top of page

Empathie

Het doel van deze lesbrief is dat je kunt begrijpen wat spiegelen is en waarom HSK's zo makkelijk verbonden raken aan hun omgeving.

Rechtvaardigheid, invoelend zijn, verbinding zoekend, natuurminnend, diervriendelijk etcetera, zijn talenten die we kunnen waarnemen bij deze groep kinderen. 

Empathie is een prachtige eigenschap. Veel HSK's zijn voortdurend verbonden met hun omgeving, zij zijn met hun aandacht steeds om zich heen, kijken en voelen wat er gebeurt. Visueel als ze zijn ingesteld krijgen ze veel informatie van uit de omgeving. We weten inmiddels dat 80% van de prikkels visueel is. Vooral met sociale situaties wordt hun diepgaande verwerking actief. In de groep ben je elke dag samen met anderen en er doen zich veel sociale situaties voor. HSK's hebben het dus erg druk met verwerken van wat ze op dat gebied beleven. 

 

Onze ogen geven ons veel informatie over anderen. Door te kijken en zelfs door zich iets voor te stellen, gebeurt er nog iets in de hersenen van HSK. Zij kunnen vaak voelen hoe een ander zich voelt. De spiegelneuronen in het brein zijn hiervoor verantwoordelijk. Als ze een spin zien lopen over de arm van de ander is het mogelijk dat ze dit ook zelf voelen. Als iemand gaapt, gaan zij ook gapen. Als ze zich voorstellen dat ze een injectie krijgen kunnen ze het gevoel in zichzelf oproepen. Afhankelijk van onze gevoeligheid kunnen we overigens allemaal deze ervaringen hebben.   

Als de sfeer in de groep veilig is, er niet wordt gepest, de kinderen aardig zijn tegen elkaar en de juf of meester zich goed voelt zal het HSK gedijen. Als een leerkracht zich niet goed voelt kan het helpen om het gevoelige kind even apart te nemen, en uit te leggen dat hij/zij haar dag niet heeft. Het gevoelige kind kan het dan makkelijker loslaten. 

De situatie kan natuurlijk ook anders zijn: de sfeer kan druk en onveilig zijn, en een bestraffing van een klasgenoot kan al veel verwerking opleveren. Ook filmpjes op het digibord kunnen veel verwerking opleveren bij de HSK. 

Vooral de emotioneel gevoelige kinderen kunnen zich goed inleven in anderen en situaties. 

Empathie is anders dan sympathie voelen met anderen. Empathie maakt ons kwetsbaar. We voelen de pijn van de ander en willen troosten. Maar eigenlijk hebben we op dat moment zelf ook troost nodig. 

De erkenning van deze eigenschap kan zorgen voor erkenning van het HSK en de gevoelens die sociale en emotionele situaties kunnen oproepen. 

"Ik merkte dat jij ook moest huilen toen Jorrit zich pijn deed. Je kon echt voelen wat hij voelde geloof ik. Het is van Jorrit en niet van jou. Laat het gevoel ook maar weer weggaan." De Energy Switch kan de emotioneel gevoelige kinderen helpen om hun eigen grenzen te blijven ervaren. Door hun aandachtscirkel te verkleinen door aan de achterkant van hun lichaam te denken, brengen zij hun aandacht weer terug bij zichzelf. Lichaamsbewustzijn ontwikkelen en leren aarden kan heel ondersteunend zijn. 

 

Het is deze invoelende eigenschap die ervoor dat anderen, die moeite hebben met de term hoogsensitief, wantrouwend maakt. Wat een 'gezweef' denken zij.  

Als je zelf hoogsensitief bent kun je het invoelende kind waarschijnlijk goed begrijpen. De spiegelneuronen in de hersenen blijken belangrijk te zijn om ons in staat te stellen ons te verbinden aan anderen en gedrag te kopiëren. HSK's stemmen zich daarom altijd af op hun omgeving. 

Om deze informatie te ondersteunen kun je hier kijken naar de korte animatie van Brene Brown over empathie. 

Ook is er een video over de spiegelneuronen. Er is nog veel onderzoek te doen naar dit fenomeen. In ieder geval is empathisch zijn niet altijd makkelijk, het maakt ons kwetsbaar en refereert aan onze eigen innerlijke pijn.

Ga terug naar de lesbriefpagina over Dabrowski

Ga naar de volgende pagina over Prikkelverwerking en stress

bottom of page