top of page

Sensikids protocollen

Om hoogsensitieve kinderen te helpen hoe ze kunnen omgaan met intense emoties en stress/overprikkeling zijn er protocollen gemaakt die het de opvoedcoach, ouder en leerkracht makkelijker maken. 

Er is een prikkelprotocol, een aandachtprotocol, een schrikprotocol en een stress protocol.

Er horen leuke werkvormen bij die kunnen worden doorgenomen met de leerling, en de posters Stressladder en Waar ben je met je aandacht kun je natuurlijk ook gebruiken. 

Op een school zijn wellicht al afspraken onderling hoe kinderen kunnen leren omgaan met stress en emoties. Informeer hier zeker naar en zet dan de werkvormen in die beschikbaar zijn. 

Het prikkelprotocol

Als je met HSK's gaat werken en de cursus doorneemt is het goed om zelf vast te stellen of je een prikkelmijdend of juist een prikkelzoekend kind tegenover je hebt. 

Een prikkelmijdend kind valt mogelijk op doordat het liever op 1 plaats blijft zitten, wat teruggetrokken overkomt, sociaal wenselijk reageert, geen vragen durft te stellen en niet om hulp vraagt. dit kind denkt eerst na voor het iets zegt en het wil waarschijnlijk keurig en precies werken. Dit kind daag je vriendelijk uit van de plek te komen. Het mag met de aandacht van binnen naar buiten leren aan. Je geeft aan hoe het om hulp kan vragen en je let goed op wanneer het kind dit niet durft. Je houding is open en vriendelijk. Je weet: dit kind hoeft niet te worden beschermd, het heeft begeleiding nodig. Neem dus geen taken over, maar laat rustig zien hoe iets in zijn werk gaat.

Een prikkelzoekend kind kan misschien moeilijk stil zitten, wiebelt en friemelt, werkt snel en misschien wat slordig, praat terwijl het nadenkt, en benut de hele ruimte waar het is. Soms lijken ze wat onbeleefd omdat ze hun nieuwsgierigheid ruim baan geven en alles onderzoeken of niet kunnen wachten met een reactie. Dit kind is vaak zichtbaar met iets bezig, het gedrag is zichtbaar. Het kan leren met de aandacht naar binnen te gaan en zich beter te concentreren.

Dit kind daag je vriendelijk uit, met behulp van het aandachtprotocol, om met de aandacht te blijven waar jullie mee bezig zijn. Maak goede afspraken over de tijdlijn en wat je samen gaat doen, en bouw speelse momenten in. 

Straffen en belonen werkt niet.

Voor beide 'prikkeltypes' geldt dat je houding vriendelijk en helder is, dat je weet dat straffen en belonen niet altijd werkt. Bij het prikkelzoekende kind zal straf uitmonden in een conflict en uitdagend gedrag en bij het prikkelmijdende kind zal belonen ervoor zorgen dat het nog preciezer en mooier wil werken de volgende keer.

Probeer uit te vinden of het kind extra prikkels nodig heeft bij het werken. Soms kan een kind beweeglijk worden als het stil wordt om hem/haar heen. Het gaat dan zelf prikkels maken om zich prettig te voelen. Een mandala kleurplaat kleuren tijdens het luisteren naar het verhaal kan dan helpen.

  • Beweging helpt altijd. Het zorgt voor afname van stress, het lichaam vangt prikkels op en laat kortdurende overprikkeling wegvloeien.

  • Zorg dat je spelletjes in de kast hebt, die niet te lang duren. 

  • Zingen en dansen is leuk. Het prikkelmijdende kind zal langer de tijd nodig te hebben om deel te nemen.

  • Leg altijd mandalakleurplaten neer.

  • Doe (sensorische spelletjes) tussendoor. In de opleiding geven we suggesties.

Het stressprotocol werkt altijd met de stressladder. Tijdens de opleiding zullen we aandacht besteden en oefenen met deze werkvorm.

Het aandachtprotocol werkt met de poster en de stopwoordjes: Waar ben je met aandacht?

Als je consequent en op het moment zelf de stopwoordjes zegt wordt het kind zich bewust van zijn aandachtswisseling. 

Na enige tijd zal het zelf reguleren omdat het herkent dat he verspringt met de aandacht.

Sommige kinderen zijn zo gevoelig dat ze heel makkelijk schrikken. Steeds schrikken zorgt voor ont-ikken (een visie van Jeanne Meijs, ontwikkelingspsychologe).

Deze kinderen kunnen bang zijn voor de angst.

Door het kind te leren schrik te herkennen en het lichaam kalm te maken, zal het op den duur minder vaak last houden van het na-ijl effect van schrikmomenten.

Op deze pagina kun je de protocollen inzien:

Pdf van de presentatie over de Senskids protocollen

Je kunt alle werkvormen uit de Sensikidscursussen gebruiken om de leerlingen te ondersteunen in het herkennen en leren omgaan met stress en overprikkeling. Als de leerling vanaf jonge leeftijd handige trucjes leert om pro-actief op stress te reageren, in plaats van reactief, zal dat doorwerken in het volwassen leven. 

 

 

Ga naar de pagina Werkwijze Ik ben Oké! cursus

Ga terug naar de pagina prikkelverwerking en stress

bottom of page