top of page

Over visualiseren en spiegelneuronen

Doel van deze lesbrief:

Kennis:

  1. Meer weten over visualiseren

  2. Waarom visualiseren een goede tool is voor HSP's

  3. Wat de rol van de hersenen hierbij is

  4. Hoe de spiegelneuronen hun werk doen zonder dat we dat weten.

 

Doen:

Het is de bedoeling dat tijdens deze opleidingsmodule door deelnemers zelf wordt geoefend met het verankeren van een goed gevoel.  

In het werkboek Power Pubers vind je vanaf pagina 23 een uitleg over hoe je gevoelens verankert in jezelf.

We spreken bijvoorbeeld over eerste keren dat de puber iets onderneemt of meemaakt. Over hoe we een volgende keer zo'n gebeurtenis anders kunnen ervaren.

Ook benoemen we het gebruiken van onze verbeelding.

 

Het voorstellingsvermogen is een belangrijk hulpmiddel dat hoogsensitieve personen onbewust en vaak inzetten. Zij proberen zich voor te stellen hoe iets zal zijn.

Jammer genoeg hebben hoogsensitieve personen meestal eerder de neiging om hieraan een negatieve lading te geven dan een positieve. De reden hiervoor is dat ons geheugen ook een belangrijke rol speelt in het ophalen van gevoelens, emoties en gedachten. Negatieve ervaringen worden veel makkelijker onthouden omdat ze meer sensitieve lading hebben dan positieve. Een zintuigelijke ervaring (stimulus) wordt opgeslagen en de gebeurtenis wordt gekoppeld aan de sensitieve respons erop. 

Ankeren is een dagelijkse ervaring die meestal onbewust plaats vindt. Eigenlijk doen we niets anders dan ankeren! Het is een Pavlov ervaring: je verbindt aan elke gebeurtenis, beeld of belevenis gevoelens, emoties en gedachten. (Stimulus --> respons) en de zintuigen spelen hier een zeer grote rol bij. Dit is de reden dat HSP's hier veel meer mee te maken hebben dan gemiddeld anderen: hun sensitieve verwerking van informatie is immers groter dan gemiddeld.

We kunnen dit ankerend vermogen ook anders leren inzetten: door het bewust in te zetten.

In visualisaties zoals het auratuintje en de zintuigenboom gebruik je de spiegelneuronen in je hersenen om je te kunnen verbeelden hoe de ruimte om je heen er uit ziet en op het moment dat je dat doet roep je ook gevoelens en emoties en gedachten in je op. Dit wordt op onbewuste wijze verankerd in de herinnering. Als je positieve ankers meegeeft heeft dit een positieve impact op hoogsensitieve kinderen en pubers.  

Ik vond een korte video met goede uitleg over ankeren van een goed gevoel. De interessante vraag die Astrid aan het eind stelt is: heb jij enig idee wat jij verankert bij anderen? De reden dat de Sensikids opvoedcoaches goede resultaten boeken is omdat zij bij de kinderen en pubers gewoonlijk positieve gevoelens etc. verankeren door hun positieve houding en de positieve verbale en non-verbale informatie die zij geven! 

 

 

 

 

 

 

 

Overigens is Astrid ook aan het ankeren met deze video:

Mocht je ooit overwegen een training NLP te volgen dan heeft ze zichzelf nu bij jou verankerd! Zo werkt reclame dus. 

Pubers verankeren veel door naar de peergroup te kijken en er in te leven. Sommige pubers voelen dat ze dat soms niet willen. Ze ervaren een innerlijk conflict als ze dingen voelen die eigenlijk niet van zichzelf zijn, maar voortkomen uit de groep. Zij kunnen leren hun eigen grenzen te bewaken met de Energy Switch, en leren hoe ze hun plek goed kunnen innemen in de groep. 

 

 

Onze spiegelneuronen zijn belangrijke neurale helpers in het gebruiken van onze verbeelding. Naast dat ze ons veel informatie geven over hoe mensen zich gedragen en er voor zorgen dat we empatisch kunnen reageren, zetten we ze in om beelden, gebeurtenissen, geuren, kleuren en herinneringen weer in onszelf op te halen. 

Lees hier het documentje over de spiegelneuronen. 

Kijk naar een Amerikaanse video over spiegelneuronen: een jongen met Asperger laat in een onderzoek zien dat zijn spiegelneuronen onvoldoende worden ingezet om het eigen gevoel en dat van anderen terug te spiegelen. Deze jongen speelt dan ook liever alleen, hij kan moeilijk met anderen spelen, daar heeft te weinig vermogen voor.   

Verder op zie je hoe de cheerleaders oefenen met choreografie. Op dat moment zijn hun spiegelneuronen voortdurend informatie aan het afvuren in hun hersenen, ze bekijken zichzelf en de anderen in de spiegel en stemmen hun bewegingen daardoor goed af met het team. Hoogsensitieve personen kunnen zeer goed spiegelen. Of ze een deel van een team willen zijn is echter nog maar de vraag. Hun behoefte aan autonomie is in het algemeen groot en ze willen vooral zichzelf zijn! Dat geldt vaak ook al voor de HS puber. 

 

Vooral de visus (de ogen) is actief bij spiegelen en dit is een belangrijk zintuig bij de HSP's dat veelvuldig wordt ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegelen is nog maar kort geleden ontdekt. In het werkboek leggen we dat uit op pagina 10 en komen we er op terug in hoofdstuk zeven. Over spiegelen wordt elke dag meer informatie prijsgegeven. De zoekterm Mirror neurones levert 6.440.000 resultaten op! Dus begrens jezelf liever als je je door deze lesbrief geïnspireerd voelt. :-) 

Spiegelneuronen zijn belangrijk bij:

  • Het geheugen

  • Het voorstellingsvermogen

  • Het spiegelen van anderen

  • Je deel van een groep voelen

  • Het ontwikkelen van empathie 

Van hoogsensitieve personen is bekend dat ze empatisch en behulpzaam zijn. 

Tevens is bekend dat zij heel makkelijk een negatieve ervaring in zichzelf oproepen. Elaine Aron zegt hierover dat bij hen het vaak 'een keer misgeschoten, altijd misgeschoten is'. 

Ze hebben een groot voorstellingsvermogen en kunnen leren dit bewuster in te zetten. Dit is de reden dat we in hoofdstuk 2 van Power Pubers de oefening Veranker een goed gevoel hebben opgenomen. Als hoogsensitieve pubers leren bewuster hun talenten in te zetten, dan horen wat mij betreft daar ook de talenten Spiegelen en Voorstellingsvermogen bij! 

Het G schema inzetten om een negatieve lading om te zetten in een positieve

Tot slot de video van Thea Adema over het G- schema en de video Brene Brown over empathie. Zo hebben we deze lesbrief over visualiseren en het gebruiken van de spiegelneuronen afgerond.

Bij het G schema ga je op zoek naar een gebeurtenis waarin de puber zich vervelend voelde en je onderzoekt samen hoe de puber zich de volgende keer wil voelen: Wat wil je voelen Wat wil je denken? Heb je dit eerder zo gevoeld of gedacht?, etcetera. Zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 van het Power Puber werkboek. In feite zijn al onze Sensikids werkboeken gestoeld op het wijzigen van negatieve, en het verankeren van positieve gevoelens. 

Over het G-schema (in dit geval is het uitgangspunt Heimwee). Het G-schema vermeldt, gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Omdat hoogsensitieve personen een zeer gevoelig zenuwstelsel hebben zal een fysieke sensatie, zoals een schrikreflex, mogelijk de eerste reactie (respons) op een gebeurtenis (stimulus) zijn. Dit is de reden dat een enkele gedachte al voor een gevoel (sensatie of reflex) kan zorgen en dat hoogsensitieve kinderen en pubers veelal leven met: Een keer  misgeschoten is altijd mis. Juist voor deze groep is het bewust inzetten van het G-schema en het eigen talent spiegelen kennen zo belangrijk om deze reden.

Over empathie (de spiegelneuronen zorgen er niet alleen voor dat je ziet dat een ander zich naar voelt, ze zorgen er ook voor dat je kunt voelen hoe dat voelt):

Ga naar de lesbrief Informatie voor ouders

Ga terug naar de lesbrief over mindmappen

bottom of page