top of page

Tips om met ouders te werken

 

Op deze pagina vind je tips over:

 1. Communicatie met HS kinderen 

 2. Feedback geven

 3. Omgaan met woede

Deze pagina kan steeds worden bijgewerkt. Als er een document op wordt gezet ontvang je een berichtje in je mailbox.

Wij vragen jullie nadrukkelijk om de ouders van het HSK mee te laten doen als het kind een Sensikids cursus gaat volgen. Iets anders is dit bij de pubers, zij hebben meer behoefte aan privacy en hoeven niet alles te delen. Als een puber komt om een training te volgen is het dan ook onhandig om de ouders ook een cursus te laten volgen. Dit kun je beter van elkaar scheiden.

De betrokkenheid van de ouders is belangrijk

Als een kind naar je toekomt om een cursus te volgen, vraag je aan de ouders het intake formulier in te vullen en je vraagt ze iedere keer als hun kind bij jou in de praktijk was, de nieuwsbrief of het evaluatieformulier te lezen. Zo weten ze waar het kind aan heeft gewerkt en kunnen ze er op voortborduren en oefenen met het kind. Ze lezen thuis het verhaal nog eens voor of samen, doen de kaartspelletjes, en oefenen de ontspanningsoefeningen met hun kind. Als je merkt dat de ouders niet hebben geoefend is het jouw taak hen er aan te herinneren. Het is niet fijn voor een kind in zijn eentje oplossingen te zoeken voor een probleem. Betrokkenheid staat voor aandacht. Deze groep kinderen heeft behoefte aan aandacht en verbinding. 

Vraag ouders dus met klem om:

 1. de begrippen Oké! en O jee te gebruiken,

 2. het verhaal nog eens te lezen met hun kind,

 3. de stressladder in te zetten,

 4. de kaartspelletjes te doen samen,

 5. de ontspanningsoefeningen te oefenen,

 6. de visualisaties het Auratuintje en Zintuigenboom nog eens te doen

 7. en na afloop af en toe het Kikker in de vijverspel te spelen met hun kind. 

Door dit laatste herhaalt het kind nog eens wat jullie hebben gedaan in de praktijk en alles krijgt op deze wijze meer betekenis voor je cliëntje. Ook voor kleuters gelden deze afspraken. 

Je kunt ouders adviessessies aanbieden.

Soms vragen ouders daar zelf om.

Voor een adviessessie vraag je je gewone uurtarief. Mogelijk wil je de intake kosteloos doen, maar ook in dit geval is het berekenen van een normaal uurtarief in orde. Adviessessies kunnen gaan over DOES om meer begrip te geven over hoogsensitiviteit, over prikkelverwerking, over beelddenken of over positief communiceren. Voel je vrij om de lesbrieven te delen met ouders, maar mooier is het om zelf documenten te maken over de verschillende onderwerpen. Zo praat je vanuit je eigen hart met de ouders, niet omdat wij een recept geven met onze opleiding. DOES is wel een mooie en handige kapstok. Hij helpt ons te begrenzen in wat we moeten weten over deze groep kinderen.

Soms is het mogelijk om ouders van wie de kinderen de Sensikids cursus volgen ook uit te nodigen voor een aantal bijeenkomsten zoals de Sensikids oudercursus. Een draaiboek voor een ouder cursus vind je op de pagina 'Draaiboek voor oudercursus' 

De meeste ouders stellen geen al te hoge eisen. Zij willen gewoon graag dat hun kind zich prettiger voelt. 

Sommige ouders hebben wat gedoe over hoogsensitief zijn. Meestal is er 1 ouder die het herkent bij hun HSK en dan zoekt hij of zij ook wat steun in het onderbouwen van diens mening. Als jij je houdt aan de informatie die aansluit bij DOES kun je eigen geen vergissingen maken en beweeg je je steeds binnen de grenzen van deze aspecten. 

Maar soms blijkt uit het intake formulier dat ouders wel degelijk hoge eisen stellen. Enige voorbeelden uit de praktijk:

 • Mijn kind moet meer zelfvertrouwen krijgen.

 • Mijn kind moet meer zelfstandig kunnen handelen.

 • Mijn kind is verlegen en ik wil dat het socialer wordt.

 • Mijn kind moet leren omgaan met zijn woedeaanvallen.

 • Mijn kind moet minder ruzie maken met zusjes en broertjes.

Zijn er te hoge verwachtingen? 

In de meeste gevallen kan het kind gewoon nog niet voldoen aan hun verwachting omdat het nog niet zo ver is in zijn of haar ontwikkeling. Alle kinderen maken ongeveer dezelfde ontwikkeling door, het ene kind gaat sneller door fases heen dan het andere, maar kinderen kunnen meestal nog niet net als de volwassenen problemen oplossen, of hun sterke emoties reguleren, of een reactie uitstellen, of hun pieker gedachten stoppen. In zulke gevallen is het een probleem van de ouder, die moet er voor zorgen dat het kind leert te ordenen, leer prioriteiten te stellen, reacties op impulsen leert uitstellen, leert om hulp te vragen. 

Dit zijn uitvoerende functies (executieve functies) die niet aangeboren zijn, maar zich gedurende de rijping van de hersenen ontwikkelen in een gezonde, uitdagende omgeving. 

Tussen de linker en rechter hersenhelft worden steeds meer verbindingen gelegd en het kind zal steeds makkelijker  deze uitvoerende taken kunnen verrichten. 

Lees hieronder een document over wiens probleem het kan zijn, wanneer een kind gedrag laat zien dat voor ouders en leerkrachten ongewenst kan zijn. Meestal is het een probleem dat het kind niet zelf kan oplossen en moeten de volwassenen hun rol innemen. Ook kan er een bepaalde gevoeligheid achter het gedrag zitten, daar kan rekening mee worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld lijken dat het niet deelneemt aan het sociale groepsgebeuren. Toch is hier meestal de diepgaande verwerking waar het kind te maken heeft de oorsprong van het beschouwende gedrag. In het hoofd gebeurt er wel degelijk van alles als het in de groep is, het overdenkt alles goed. Pas als het kind blijk geeft zich eenzaam te voelen wordt het een probleem. Maar als we de introverte leefstijl accepteren hoeft er niet altijd een probleem te zijn. 

Een ander voorbeeld is een kind dat niet wil douchen. Hier kan een tactiele (huid) gevoeligheid aan ten grondslag liggen. Als ouders dit weten kunnen ze het kind helpen te leren wennen aan tactiele prikkels door massage, Reiki, stoeien etcetera. 

Een HSK dat moeilijk inslaapt kan worden geholpen om het hoofd tot rust te brengen voor het naar bed gaat. De dag terugspiegelen en vooral de positieve momenten benoemen helpen meestal goed. Ook kan een zwaardere deken helpen, in het geval het kind huidgevoelig is. De aandacht wordt dan vanhet hoofd naar het lichaam getrokken en inslapen lukt makkelijker.

Wiens probleem is het?

Je valkuil als Sensikids opvoedcoach

Onze opvoedcoaching gaat vooral over hoogsensitiviteit bij kinderen en hoe je daar als ouder mee om kunt gaan. Je bent een Sensikids opvoedcoach. Je kunt door onze korte opleiding niet op alle opvoedvragen antwoord geven.

Het is ook belangrijk dat je antwoorden vooral uit de ouders zelf laat komen. 

Een oplossing of advies werkt nu eenmaal beter als het door de vrager zelf wordt geformuleerd.

Daarnaast zorgt deze houding er voor dat niet jij hard moet werken aan een oplossingen, maar dat de ouders hun inzet moeten tonen. 

Toch is het handig als je je inleest over de reguliere ontwikkeling van kinderen in het algemeen. 

Het boek van Rita Kohnstamm, Kinderen als beroep, is heel handig en overzichtelijk. 

Daarnaast staat het boek Het verhaal van het kind op de leeslijst die je ontving en ook hierin vind je de reguliere stappen die kinderen zetten in hun ontwikkeling. 

Als je deze boeken in je kast hebt staan kun je af en toe eens kijken waar het kind mee te maken heeft, in welke fase het zit.

Vaak kun je dan al de angel uit het probleem halen. Ouders kunnen dan het probleem vaak wel loslaten omdat ze beseffen dat ze iets van hun kind verwachten waar het nog helemaal niet aan toe is. 

Hieronder vind je ter ondersteuning een video over communicatie en enige documenten over communicatie met HSK's, omgaan met woede en feedback.

Tevens vind je de factsheet Positieve bevestiging die je kunt mailen of uitprinten en aan ouders kunt geven. 

Op de volgende pagina vind je een voorgesteld draaiboek voor een Sensikids oudercursus.

Tevens vind je daar een aantal oefeningen die je met ouders (ook in een adviessessie) kunt doen.

Veel goeds!

Over sensitieve communicatie

Praktische tips bij woede

Feedback geven

Positieve bevestiging

Presentatie communicatie

Ga terug naar de pagina Ik doe het anders en dat is oké! 

Ga verder naar de pagina Draaiboek oudercursus

bottom of page