top of page

Draaiboek oudercursus

Op deze pagina vind je een voorgesteld draaiboek om voor een groep ouders een cursus te doen. 

Tevens vind je er de oefeningen die je kunt doen met ouders, video's die je kunt laten zien en nog enige documenten die je kunt gebruiken en uitprinten. 

Uiteraard kun je deze ook benutten als je individuele adviessessies doet met ouders.

Veel goeds! 

Het draaiboek download je hier.

 

Het draaiboek heeft als uitgangslunt DOES en de Sensikids protocollen

Aanvullende documenten:

Wijze Oudergrondingsoefening (deze vind je ook in het werkboek Hooggevoelige kinderen opvoeden)

Driedelig brein

Oefeningen die je kunt gebruiken in bijeenkomsten met ouders:

 

Kwaliteiten poll: geef een cijfer van 0-10 aan de kwaliteiten die horen bij hoogsensitiviteit en krijg zo een overzicht van de kwaliteiten van je kind.

De oefening kun je uitprinten en aan de deelnemers geven om in te vullen.

 

Print de Poll uit. 

Meervoudige intelligentie:

Ouders komen meer te weten over de voorkeuren van hun kind als je uitleg geeft over de theorie van Howard Gardner. Veel basisscholen werken al met deze theorie.

De sheet print je hier

Kerkwadrant maken: elke kwaliteit kent zijn valkuilen en allergieen. Zoek naar de uitdaging om er een succes van te maken. Voor de ouder zelf leuk om te doen. Bovendien krijgen ze een ander beeld van eventueel negatief gedrag van hun kind. Wellicht wordt de kwaliteit te veel van het goed ingezet.

Het bijbehorende document vind je hier. Henriëtte Maas schreef het voor ons.

Voorbeeld: Jorrit ontsteekt in woede omdat het zondagochtend ontbijt anders verloopt dan hij gewend is. Achter zijn woede zit teleurstelling. Maar ook zijn allergie. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en dat een kwaliteit. Zijn allergie is dat anderen zich niet aan afspraken houden. Zijn valkuil is controle. Hij laat sterkt sturend gedrag zien en andere gezinsleden lopen op hun tenen om zijn boosheid niet te ontlokken, ze proberen hem tegemoet te komen, maar kunnen de situatie niet veranderen. Zijn uitdaging is (of eigenlijk die van zijn ouders, want hij is nog te jong om zelfsturend te handelen in dit geval) om flexibel om te gaan met plotselinge en onverwachte veranderingen. Hierop kun je nu tips en adviezen geven. Jorrit kan leren omgaan met veranderingen. Samen met de ouders kun je bedenken wat zij kunnen doen om hem daar bij te helpen. Waarbij je in de gaten houdt dat de wijze waarop ze hem dat willen leren uit henzelf komt. 

Kijk hier naar een leuke video over feedback geven:

 

Prikkelende oefeningen:

Vicky Vos Vermeulen leerde opvoedcoaches met de zintuigenoefening te werken. Door deze oefening kunnen ouders ervaren hoe het is al alle zintuigen worden aangesproken. Je vindt de oefening op de pagina Tips voor ouders.

Ook is er een aandacht oefening. Als je spreekt met ouders over concentratie dan is het woordje aandacht ons uitgangspunt. In het woordje 'aandacht' zitten de woordjes denken aan. Waar je aan denkt, daar ben je met je aandacht. Een leuke aandachtoefening om met ouders te doen staat in hetzelfde document met de naam ‘zintuigenoefeningen’.

Document zintuigoefeningen

 

Kolbtest:

Er zijn verschillende leerstijlen. In een gezin kunnen alle door Kolb genoemde leerstijlen voorkomen, en dat kan voor een mis-match in communicatie zorgen. Op zijn minst zullen er wel eens conflicten zijn: Luister nu eens! Snap je dat nu nog niet? Ik heb het al zo vaak uitgelegd! 

Als je ouders de test laat invullen komen ze er achter dat alle gezinsleden een ander perspectief kunnen hebben, of op een andere en unieke wijze nieuwe dingen leren.

Je vindt de Kolbtest hier. Deze test kun je ook mailen zodat je de laatste bijeenkomst deze test kunt bespreken met de deelnemers.

Overigens zijn de theorieën van Kolb en Gardner omstreden in de wetenschap. Maar ze helpen wel om inzichten te krijgen!

 

 

 

 

 

 

Digitale test:

https://www.123test.nl/leerstijl/

 

Beelddenken:

Op de digitale pagina over beelddenken vind je informatie om je voor te bereiden op het doorgeven van kennis over deze denkwijze/leerstijl.

Beelddenken lijkt op sensitief denken: waarmee we de diepgaande wijze van verwerken van informatie bedoelen.

Informatie over beelddenken moet wat mij betreft altijd gepaard gaan met de visie dat meer weten over de visueel ruimtelijk leerstijl handig is om de HSK te kunnen begrijpen in diens sensitieve denkwijze, maar dat het niet 1 op 1 gelegd kan worden op de diepgaande sensitieve denkwijze.

Daarnaast is het belangrijk dat je vermeldt dat alle kinderen in aanvang beelddenker zijn en dat het tot het tiende jaar kan duren dat beelddenken is omgevormd naar taaldenken.

 

Video met Tineke Verdoes:

https://www.leraar24.nl/69497/denken-in-beelden-introductie/

 

Beelddenk test:

https://beeldenbrein.nl/testbeelddenken/

 

Een papieren test vind je hier

 

Communicatie:

55% van wat de ander bedoelt halen we uit non-verbale informatie of de gezichtsuitdrukking

38% van wat de ander wil overbrengen gebeurt via de stem (toon, volume)

7%  van onze aandacht gaat naar de woorden, de inhoud. Sommigen zeggen 10% halen we uit woorden, 90% uit lichaamstaal.

 

Zorg er altijd voor dat je kind jou kan zien als je praat. Jouw non-verbale informatie geeft het HSK meer houvast. In de groep deelnemers van een cursus verdeel je je aandacht regelmatig en je kijkt af en toe de deelnemers aan.

Gebruik je houding en stem dus als belangrijkste middel om iets over te brengen.

 

 

Tot slot de vragenlijst Dabrowski over de vijf overprikkelbaarheden

Download deze hier

 

 

Veel goeds!

Terug naar pagina Tips voor ouders

Naar de pagina Praktisch

bottom of page