top of page

Op deze pagina vind je de voorwaarden om samen te werken en enkele praktische zaken

 1. Waarom je deelnemer zou willen worden van platform Sensikids en de voorwaarden om je licentie aan te vragen.

 2. Tevens informatie over copyright en beeldrecht en hoe we onze zichtbaarheid kunnen vergroten. 

 3. Downloaden: voorbeeld klachtenregeling en voorwaarden voor je praktijk en het logo en kwaliteitsbeeldmerk

 

De doelstelling van de korte opleiding die je volgde is dat je in je eigen praktijk hoogsensitieve kinderen en hun ouders kunt begeleiden met ons programma. Je geeft je na het volgen van de opleiding naar keuze op als Sensikids opvoedcoach. 

De doelstelling van onze korte beroepsopleiding is niet dat je onze methodiek door kunt geven aan andere professionals. Dit is voorbehouden aan Praktijk Bluf/Sensikidsopleidingen en gebeurt via de korte beroepsopleiding.

Als je als Sensikidstrainer trainingen over het onderwerp hoogsensitiviteit bij kinderen wilt geven aan professionals, maken we graag afspraken met je hoe je dat doet en dat je onze lesbrieven daarvoor kunt gebruiken. Daarvoor vraag je toestemming via de mail en vraag je een professionele licentie aan. Na overeenstemming en het maken van afspraken, krijg je de mogelijkheid professionele trainingen aan te bieden. De licentiekosten zijn in dit geval hoger, en je draagt een percentage van je omzet af. We gaan er van uit dat je omzet hoger wordt als je trainingen aan professionals aanbiedt.  

Op de volgende pagina vind je een licentie aanvraag formulier dat je kunt gebruiken om deelnemer van platform Sensikids te worden en in ons kwaliteitsregister te worden vermeld. 

Waarom deelnemer worden van ons platform en een licentie aanvragen?

Als licentiedeelnemer word je vermeld in ons kwaliteitsregister, dat wil zeggen; je wordt op de website www.sensikids.nl/be geplaatst. Daar kun je op een eigen pagina een foto van jezelf laten plaatsen en anderen laten weten dat je hoogsensitieve kinderen begeleidt met onze Sensikidscursussen en waar ze jou kunnen vinden. Je kunt worden geplaatst indien je akkoord bent gegaan met onze kwaliteitsverwachting/voorwaarden.

Het is niet verplicht om een eigen pagina te maken op de website. Sommige deelnemers werken in de jeugdzorg of in het onderwijs en hoeven zich om die reden niet bekend te maken als Sensikids coach. Als je wel platformlid wilt zijn en betrokken wilt blijven, onze digitale pagina's tot je beschikking hebben met alle werkvormen, en werkboeken met korting wilt aanschaffen, maar niet zichtbaar wilt zijn op onze gezamenlijke website, dan kun je je toch opgeven. Kijk onder het kopje licentie voor meer informatie.

Zichtbaarheid vergroten/ PR mogelijkheden.

 1. Onze website wordt regelmatig bezocht door ouders en andere betrokkenen rondom hoogsensitieve kinderen.

 2. Door een link op je eigen website te plaatsen en onze Facebook berichten regelmatig te delen help je mee om onze zichtbaarheid te vergroten. Dat is voor ons allemaal plezierig. Je kans om meer aanvragen voor ondersteuning wordt erdoor vergroot, maar ook je collega's kunnen er baat bij hebben. Daarnaast wordt de aandacht ook gelegd naar onze korte beroepsopleiding, de blogs die worden geschreven en het thema hoosensitiviteit in het algemeen.

 3. We proberen regelmatig nieuwsbrieven uit te laten gaan en regelmatig een Sensikids magazine te maken. Deel het magazine of plaats het op je eigen website. Het magazine wordt geschreven door de deelnemende opvoedcoaches. Als je een mooie blog schreef kun je deze delen in het magazine.

 4. Voor Sensikids licentiehouders is het mogelijk om PR materiaal te laten personaliseren. Er zijn folders, flyers, adres-etiketten en posters gemaakt. Download het overzicht hier. Je vindt er tevens het emailadres van Claudia Madretsma, de vormgever voor Platform Sensikids. Zij plaatst tegen een kleine vergoeding je eigen gegevens in het materiaal. Je ontvangt vervolgens een print versie voor jezelf en een versie die naar de drukker kan worden gestuurd. Download hier het overzicht.

Kosten deelname

Als deelnemer ben je het eerste jaar na de afronding van je opleiding gratis lid. In het jaar erna ontvang je een factuur voor je deelname. Zolang je niet opzegt zul je ieder jaar deze factuur ontvangen. De jaarbijdrage is vastgesteld op € 35,00 (excl btw).

Licentie ®

Als deelnemer verkrijg je de licentie om onze Sensikidscursussen aan te bieden als Sensikids opvoedcoach.

Sensikids is een Benelux merkgeregistreerde naam: ®. De licentie zorgt er voor dat alleen geregistreerde deelnemers de naam Sensikids coaching mogen gebruiken. 

Een jaarlicentie zorgt er voor dat je zonder zorgen onze materialen gebruikt in je eigen praktijk met de kinderen en de ouders, onze werkboeken met korting aan kunt vragen en korting krijgt op eventuele vervolgtrainingen. Ook kun je deelnemen aan eventuele studiedagen en intervisie-bijeenkomsten.

De licentie wordt stilzwijgend verlengd. Er is een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden.

Wanneer verkrijg je een licentie als opvoedcoach?

 1. Deze kun je alleen verkrijgen als je je opgeeft via het formulier op deze website.

 2. Je verkrijgt de licentie als je akkoord gaat met de afspraken die we graag met je willen maken, akkoord gaan doe je door het betreffende formulier in te zenden.

 3. Je plaatst je eigen voorwaarden op je website als je een eigen praktijk voert.

 4. Je plaatst ook een eigen klachtenregeling op je website.

 5. Je vraagt een VOG aan (verklaring omtrent gedrag) als zelfstandig opvoedcoach bij je eigen gemeente of stuurt een kopie. Als je in het onderwijs, de kinderopvang of jeugdzorg werkt gaan we ervan uit dat je een VOG hebt aangevraagd. Een nieuwe aanvraag is dan niet nodig. Wel ben je verplicht om door te geven aan ons als je je werkomgeving wijzigt.

 6. Je gaat akkoord met het copyright en het beeldrecht behorende bij de Sensikids cursussen.

Wat gebeurt er als je opzegt? 

Je gegevens worden van de gezamenlijke website gehaald.

Ieder jaar wordt op een bepaald moment de inlogcode voor de digitale lesbriefpagina's gewijzigd. Jij ontvangt na je opzegging geen nieuwe inlogcode.

Je kunt de naam Sensikids niet meer gebruiken.

Je kunt geen werkboeken meer bestellen met korting.

Je verwijdert alle verwijzingen in je praktijk en op je site naar ons platform: logo's, beeldmerk etc.

 

Afspraken rond copyright en beeldrecht. © ®

 1. Met digitale werkvormen bedoelen we alle werkvormen en posters die je op deze pagina's kunt downloaden.

 2. Met digitale lesbrieven bedoelen we de lesbrieven en presentaties die je kunt lezen op deze pagina's.

 3. De werkboeken die je met de kinderen gebruikt kun je bestellen door een mail te sturen naar: info@uitgeverijdeliefde.nl

Wat mag wel en wat mag niet?

Onze werkboeken en werkvormen die de methodiek vormen, maar ook de digitale lesbrieven zijn eigendom van praktijk Wijze Ouders en uitgeverij De Liefde.

 1. De werkvormen, presentaties en lesbrieven die je op deze pagina's kunt downloaden mogen niet online worden gedeeld. Je mag ze uitprinten om met de kinderen te kunnen werken, echter niet om bijvoorbeeld je eigen online training of werkboeken te maken.

 2. Als je de theorie gebruikt voor je eigen materiaal verwijs je naar Sensikids als bron.

 3. Je mag de werkvormen, presentaties en lesbrieven ook niet in een training doorgeven aan andere professionals.

 4. De protocollen zijn uniek en horen bij onze methodiek. Ook op de protocollen rust copyright en uitprinten en meegeven aan ouders mag, digitaal doorgeven of doorgeven aan professionals mag niet of pas na toestemming. 

Op al ons materiaal is copyright van toepassing.

Lees hier wat dit betekent.

Online trainingen zijn erg in momenteel. We kunnen ons voorstellen dat je zelf een online training wilt maken. Het is daarbij toegestaan om de digitale lesbrieven als achtergrondinformatie te benutten, en je cursus zelf te schrijven, echter het niet toegestaan om onze digitale lesbrieven of werkvormen zelf online te zetten of ze Sensikids oudercursus te noemen.

 • Mocht je onze digitale lesbrieven willen gebruiken omdat je een lezing gaat geven aan ouders of professionals, of een online training gaat maken, dan is het van belang dat je onze toestemming vraagt. 

 

Als je melding maakt op Facebook, of bijvoorbeeld een blog schrijft met deels inhoud die is afgeleid van onze lesbrieven is een verwijzing naar platform Sensikids nodig en mooi. 

Als licentiehouder Sensikidsopleidingen en deelnemer platform Sensikids kun je onze logo's en het kwaliteits beeldmerk gebruiken. Deze kun je hieronder downloaden.

Tevens kun je hier voorbeelden kopiëren van een klachtenregeling en eigen voorwaarden.

Klachtenregeling

Voorwaarden

Voorwaarden gebruik beeldmerk 

Ga terug naar begin pagina

Ga terug naar de pagina draaiboek voor oudercursus

Ga naar de pagina met het opgave formulier

 

 

Anker 1
Anker 2
Sensikids logo voor web.png
Keurmerk_Sensi_Kids_Coach_2015_CS5.jpg
bottom of page